2017 Yetenek Sınavı Başvuru ve Sınav Tarihi Duyurusu...

29 Mayıs 2017 Pazartesi

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
(Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü)

2017-2018 Eğitim-Öğretim Dönemi için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü Lisans programına özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır.

1. Başvuru ve Sınav Tarihi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına başvuru iki şekilde yapılabilir. Aday posta yoluyla (Belirtilen tarihler içeresinde Yüksekokulumuza ulaşmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır), bir yakını vasıtasıyla (Yazılı olarak vekâlet vermek koşuluyla) veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kayıt ofisine bizzat gelerek kayıt yaptırabilecektir. Özel Yetenek Sınavına ilişkin başvuru ve sınav tarihleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tarih Açıklama Yer
19-30 Haziran 2017 Posta yolu ile başvuru ve kayıt RTEU Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kayıt Ofisi, Zihni Derin Yerleşkesi, Fener, 53100, RİZE
03-07 Temmuz 2017 Bizzat başvuru ve kayıt
08-10 Temmuz 2017 Kayıt kontrol ve sınava girecek aday listesinin ilanı
11-13 Temmuz 2017 Koordinasyon Beceri Sınavı
2. Kontenjan
2017-2018 Eğitim-öğretim yılında Spor Yöneticiliği Lisans programına alınacak öğrenci kontenjan dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
  Kadın Erkek Toplan
Lise Mezunları 16 34 50
Milli Sporcular 8 8
Yabancı Uyruklu 5 5
Toplam 63
Not: 2017 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda kontenjanlarla ilgili bir değişiklik yapılması halinde, yeni kılavuzdaki bilgiler esas alınacaktır.
3. Başvuru Koşulları
a. T.C. Vatandaşı olmak,
b. 2017 yılında YGS' ye girmiş olmak,
c. Milli sporcular, Milli Antrenörler ve Milli Hakemler için (kılavuzda belirtilen dallarda) YGS puanlarının herhangi birinden en az 150,000 puan almış olmak,
d. Tüm liselerin alan/kol bölümlerinden mezun olan adaylar için YGS puanlarının herhangi birinden en az 180.000 puan almış olmak,
e. Özel Yetenek Sınavına girmesinde sakınca yaratacak herhangi bir sağlık ve fiziksel engeli bulunmamak.

4. Müracaat İçin Gerekli Belgeler
  • Müracaat Formu: (Formu indirmek için bağlantı: TIKLAYINIZ).
  • Nüfus cüzdanı Fotokopisi: Fotoğraflı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının fotokopisi.
  • Dört (4) adet biyometrik vesikalık fotoğraf: (Fotoğraflar 5 x 6 cm ebadında ve son altı ayda çekilmiş olmalıdır).
  • 2017 YGS Sonuç Belgesi: 2017 YGS Sonuç Belgesi (OBP Gösterir şekilde).
  • Diploma, Mezuniyet Belgesi: Diploma, Mezuniyet Belgesi ve Öğrenim Durum Belgelerinden birinin fotokopisi (Diploma veya belge üzerinde alan-kol-bölüm yazılı olmalıdır. Mezuniyet için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar bu durumlarını belgeledikleri takdirde başvuruda bulunabilirler).
  • Millilik Belgesi: Milli sporcular için ilgili federasyondan veya Spor Genel Müdürlüğünden (SGM) alınmış Millilik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi (11.02.2006 tarihli ve 26077 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Milli Sporcu Belgesi verilmesi hakkında yönetmelikte yer alan yarışmalar esastır).
  • Sporcu Özgeçmişi Belgesi: RTEÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanmış Sporcu Özgeçmiş Belgeleri.
  • Sağlık Raporu: Herhangi bir resmi sağlık kuruluşundan alınacak “Spor yapmasında veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına girmesinde sakınca yoktur” ibaresi taşıyan sağlık raporu.
5. Sınav Kılavuzu Tıklayınız

Hızlı Erişim