İç Kontrol Komisyonu

Sıra No Ünvanı Adı Soyadı Görevi
1 Dr. Öğrt. Üyesi Hayri AYDOĞAN Başkan
2 Doç. Dr. Serkan HACICAFEROĞLU Üye
3 Yüksekokul Sekreteri Adem BAL Üye
4 Bilg. İşlt. Esma MAÇÇA Üye